CHUYÊN ĐỀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG PCCC

tacotek

CHUYÊN ĐỀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY SẼ GIÚP BẠN

 • Làm chủ kiến thức về PCCC từ quá trình tìm hiểu về Hệ thống => Tính toán thiết kế=> Triển khai thiết kế => Đo bóc => Lập kế hoạch tiến độ và Triển khai biện pháp thi công hệ thống PCCC
 • Tự tin thiết kế, trình bày thuyết minh thiết kế hệ thống báo cháy, hệ thống chưa cháy trong tòa nhà, nhà máy
 • Kiểm soát được quy trình, thủ tục hồ sơ phòng cháy chữa cháy cho công trình
 • Làm chủ nguyên lý lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy
 • Hỗ trợ học viên triển khai các dự án thực tế trong công việc

NỘI DUNG HỌC PHẦN PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Học phần 1: TRIỂN KHAI THIẾT KẾ HỆ THỐNG PCCC Triển khai thiết kế hệ thống Phòng cháy chữa cháy

Bài 1: Giới thiệu các hệ thống PCCC

 • Cách thức chữa cháy, báo cháy của cách hệ thống như Chữa cháy nước, FM 200, Novec 1230, Sol khí, Foam, N2. IG55….
 • Cách nhận định đánh giá trước khi thiết kế ( loại chữa cháy nào? áp dụng cho môi trường?)
 • Giới thiệu cách làm hồ sơ thẩm duyệt PCCC.

Bài 2, 3: Lý thuyết báo cháy

 • Giới thiệu cụ thể từng loại hệ thống báo cháy.
 • Báo cháy thường ( báo cháy vùng, báo cháy zone)
 • Báo cháy địa chỉ.
 • Báo cháy sớm.
 • Lý thuyết thiết kế hệ thống báo cháy.
 • Tiêu chuẩn thiết kế hệ thống báo cháy.
 • Giới thiệu công năng từng thiết bị chữa cháy ( tủ trung tâm loại thường, loại địa chỉ, đầu dò khói, nhiệt, ga, lửa, ống gió…, nút nhấn, chuông, đèn còi, module, relay,…)
 • Đặt tính kỹ thuật, thông số kỹ thuật của thiết bị.
 • Cách đọc sơ đồ nguyên lý hệ thống báo cháy.
 • Cách thiết kế hệ thống báo cháy.
 • Cách thiết kế liên động hệ thống báo cháy với các thiết bị ngoại vi.

Bài 4: Thực hành thiết kế hệ thống báo cháy

 • Thiết kế hệ thống báo cháy thường
 • Thiết kế hệ thống báo cháy địa chỉ
 • Thiết kế hệ thống báo cháy sớm

Bài 5, 6: Lý thuyết hệ thống chữa cháy nước

 • Giới thiệu hệ thống CC Sprinkler.
 • Giới thiệu hệ thống CC vách tường.
 • Giới thiệu hệ thống màng ngăn cháy.
 • Tiêu chuẩn thiết kế hệ thống chữa cháy.
 • Phương pháp bố trí và thiết kế hệ thống chữa cháy.
 • Tính toán lượng nước cho từng loại chữa cháy.
 • Cấu trúc và nguyên lý hoạt động của từng loại chữa cháy.
 • Tính toán áp lực cho hệ thống chữa cháy.
 • Tính toán dung tích bể nước chữa cháy.
 • Tính toán chọn bơm chữa cháy.
 • Đọc hiểu dựng sơ đồ nguyên lý hệ thống chữa cháy.

Bài 7: Thực hành thiết kế hệ thống chữa cháy

 • Thiết kế hệ thống CC Sprinkler.
 • Thiết kế hệ thống CC vách tường.
 • Thiết kế hệ thống màng ngăn cháy.

Bài 8: Lý thuyết hệ thống chữa cháy FM 200, NOVEC 1230 & SOL khí

 • Giới thiệu hệ thống FM 200.
 • Giới thiệu hệ thống NOVEC 1230.
 • Giới thiệu hệ thống Sol khí.
 • Nguyên lý chữa cháy.
 • Thiết bị hệ thống.
 • Các chứng nhận.
 • Thiết kế hệ thống.

Bài 9: Thực hành thiết kế hệ thống chữa cháy FM 200, NOVEC 1230 & SOL khí

 • Thiết kế hệ thống FM 200.
 • Thiết kế hệ thống NOVEC 1230.
 • Thiết kế hệ thống Sol khí.

Học phần 2: Đo bóc khối lượng hệ thống Phòng cháy chữa cháy

Bài 1: Đo bóc khối lượng hệ thống Phòng cháy chữa cháy

 • Phương pháp triển khi đo bóc, thiết kế trên bản cứng, bản mềm hiệu quả
 • Thiết lập file tính toán và quản lý đo bóc hệ thống PCCC
 • Thiết lập file khối lượng mẫu (vât tư chính, vật tư phụ ) đầy đủ và phương pháp xác định hệ số đo bóc
 • Thực hành đo bóc khối lượng cho dự án

Bài 2 : Bóc tách khối lượng hệ thống Phòng cháy chữa cháy

 • Thực hành đo bóc khối lượng cho dự án
 • Giải đáp câu hỏi và kiểm tra

 

Mr.Tín (0936.114114 – 0386.114114)