DANH BẠ ĐIỆN THOẠI PCCC

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI PCCC

I. Trực ban Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội

+ Hà Nội: 06921919/ 0438489703
+ TP.HCM: 069.37246
+ Đường dây nóng: 06941224

II. Trực ban Công an các địa phương:

 

STT

 

Địa phương

 

Số điện thoại

 

 

 

STT

 

 Địa phương

 

Số điện thoại

 

1

 

An Giang

 

0763.850122

 

  33

 

Kiên Giang

 

0773.820116

 

6

 

Bà Rịa-Vũng Tàu

 

0643.845377

 

  38

 

Lâm Đồng

 

0633.889054

 

7

 

Bắc Giang

 

02403.869345

 

  39

 

Long An

 

0723.869174

 

8

 

Bắc Kạn

 

02813.869197

 

  40

 

Nam Định

 

03503849642

 

10

 

Bạc Liêu

 

07813.878230

 

  42

 

Ninh Bình

 

0303.870314

 

9

 

Bắc Ninh

 

02413.869374

 

  41

 

Nghệ An

 

0383.566202

 

11

 

Bến Tre

 

0753.831018

 

  43

 

Ninh Thuận

 

0683.848425

 

2

 

Bình Định

 

0563.869545

 

  34

 

Kom Tum

 

0603.871112

 

3

 

Bình Dương

 

06503.869124

 

  35

 

Lai Châu

 

02313.869527

 

4

 

Bình Phước

 

06513.869269

 

  36

 

Lào Cai

 

0203.869103

 

5

 

Bình Thuận

 

0623.858157

 

  37

 

Lạng Sơn

 

0253.869161

 

12

 

Cà Mau

 

07803.849057

 

  44

 

Phú Thọ

 

02103.525118

 

14

 

Cần Thơ

 

07103.882010

 

  46

 

Quang Bình

 

0523.890235

 

13

 

Cao Bằng

 

0263.869120

 

  45

 

Phú Yên

 

0573.832403

 

16

 

Đà Nẵng

 

05113.860113

 

  48

 

Quảng Ngãi

 

0553.869305

 

17

 

Đắc Nông

 

05013.895532

 

  49

 

Quảng Ninh

 

0333.798159

 

15

 

Đắk Lăk

 

05003.869111

 

  47

 

Quảng Nam

 

05103.860323

 

20

 

Điện Biên

 

02303.869215

 

  52

 

Sơn La

 

0223.870189

 

18

 

Đồng Nai

 

0613.820109

 

  50

 

Quảng Trị

 

0533.890211

 

19

 

Đồng Tháp

 

0673.850545

 

  51

 

Sóc Trăng

 

0793.891140

 

21

 

Gia Lai

 

0593.869545

 

  53

 

Tây Ninh

 

0663.861140

 

22

 

Hà Giang

 

02193.869112

 

  54

 

Thái Bình

 

0363.870123

 

23

 

Hà Nam

 

03513.859323

 

  55

 

Thái Nguyên

 

02803.869108

 

24

 

Hà Nội

 

043.9396209

 

  56

 

Thanh Hóa

 

0373.669236

 

25

 

Hà Tĩnh

 

0393.888239

 

  57

 

Thừa Thiên-Huế

 

0543.889111

 

26

 

Hải Dương

 

03203.889144

 

  58

 

Tiền Giang

 

0733.899209

 

27

 

Hải Phòng

 

0313.895854

 

  59

 

Trà Vinh

 

0743.749000

 

28

 

Hậu Giang

 

07113.589011

 

  60

 

Tuyên Quang

 

0273.829130

 

29

 

Hòa Bình

 

02183.869121

 

  61

 

Vĩnh Long

 

0703.866210

 

31

 

Hưng Yên

 

03213.869222

 

  62

 

Vĩnh Phúc

 

02113.691296

 

32

 

Khánh Hòa

 

0583.691204

 

  63

 

Yên Bái

 

0293.869349

 

30

 

TP Hồ Chí Minh

 

083.8387344

 

     

 

 

 

     

 

 

 

   

 

 

 

1

 

Sở Cảnh sát PCCC  Bình Dương

 

06503.819.799

 

 

 

5

 

Sở Cảnh sát PCCC Hà Nội

 

043.9396209

 

2

 

Sở Cảnh sát PCCC   Cần Thơ

 

07103.882010

 

 

 

6

 

Sở Cảnh sát PCCC Hải Phòng

 

0313.261825

 

3

 

Sở Cảnh sát PCCC     Đà Nẵng

 

05113.860113

 

 

 

7

 

Sở Cảnh sát PCCC Hồ Chí Minh

 

083.8387493

 

4

 

Sở Cảnh sát PCCC Đồng Nai

 

0613.820109

 

 

 

8

 

Sở Cảnh sát PCCC Vĩnh Phúc

 

02116.253.462

 

 

III. Trực ban một số đơn vị thuộc Tổng cục:

1. Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội:

+ Hà Nội: 06921432/ 06921433
+ TP.HCM: 06936232/06936850

2. Cục Cảnh sát bảo vệ:

+ Hà Nội: 06944026/ 0437664198
+ TP.HCM: 06936022

3. Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ:

+ Hà Nội: 06942297
+ TP.HCM: 06936317

4. Cục Cảnh sát Giao thông đường Bộ, đường Sắt

+ Hà Nội: 06942608/0439423011
+ TP.HCM: 06936233

Điện thoại đường dây nóng xử lý vi phạm TTATGT đường bộ-đường sắt:

– Cục Cảnh sát Giao thông đường Bộ, đường Sắt: 06942608
– Các địa phương:

 

STT

 

Địa phương

 

Số điện thoại

 

 

 

STT

 

Địa phương

 

Số điện thoại

 

1

 

An Giang

 

0763942942

 

  33

 

Kiên Giang

 

0773820114

 

2

 

Bình Định

 

0563822863

 

  34

 

Kom Tum

 

0603862459

 

3

 

Bình Dương

 

06503822309

 

  35

 

Lai Châu

 

02313877027

 

4

 

Bình Phước

 

06513879924

 

  36

 

Lạng Sơn

 

0253811294

 

5

 

Bình Thuận

 

0623858121

 

  37

 

Lào Cai

 

02038690176

 

6

 

Bà Rịa-Vũng Tàu

 

0643852150

 

  38

 

Lâm Đồng

 

0633241333

 

7

 

Bắc Giang

 

02403854789

 

  39

 

Long An

 

0723820900

 

8

 

Bắc Cạn

 

02813869152

 

  40

 

Nam Định

 

03503891026

 

9

 

Bắc Ninh

 

02413822415

 

  41

 

Nghệ An

 

0383839222

 

10

 

Bạc Liêu

 

07813822762

 

  42

 

Ninh Bình

 

0303873338

 

11

 

Bến Tre

 

0753829657

 

  43

 

Ninh Thuận

 

0613823309

 

12

 

Cà Mau

 

07803831214

 

  44

 

Phú Thọ

 

02103952157

 

13

 

Cao Bằng

 

0263852439

 

  45

 

Phú Yên

 

0573847045

 

14

 

Cần Thơ

 

07103882226

 

  46

 

Quang Bình

 

0523822188

 

15

 

Đắk Lăk

 

05003869163

 

  47

 

Quảng Nam

 

05103852577

 

16

 

Đà Nẵng

 

05113821306

 

  48

 

Quảng Ngãi

 

0553822883

 

17

 

Đắc Nông

 

05013544499

 

  49

 

Quảng Ninh

 

0333789136

 

18

 

Đồng Nai

 

0613826889

 

  50

 

Quảng Trị

 

0533890305

 

19

 

Đồng Tháp

 

0673851054

 

  51

 

Sơn La

 

0223852393

 

20

 

Điện Biên

 

02303824357

 

  52

 

Sóc Trăng

 

0793617617

 

21

 

Gia Lai

 

0593869184

 

  53

 

Tây Ninh

 

0663822000

 

22

 

Hà Giang

 

02193869142

 

  54

 

Thái Bình

 

0363870281

 

23

 

Hà Nam

 

03513851021

 

  55

 

Thái Nguyên

 

02803869121

 

24

 

Hà Nội

 

0439396886

 

  56

 

Thanh Hóa

 

0373853085

 

25

 

Hà Tĩnh

 

0393690680

 

  57

 

Thừa Thiên-Huế

 

0543823856

 

26

 

Hải Dương

 

03203889227

 

  58

 

Tiền Giang

 

0733899585

 

27

 

Hải Phòng

 

03133895827

 

  59

 

Trà Vinh

 

0743749227

 

28

 

Hậu Giang

 

07113952179

 

  60

 

Tuyên Quang

 

0273821968

 

29

 

Hòa Bình

 

02183869218

 

  61

 

Vĩnh Long

 

0703833939

 

30

 

TP Hồ Chí Minh

 

0838387521

 

  62

 

Vĩnh Phúc

 

02113867853

 

31

 

Hưng Yên

 

03213865306

 

  63

 

Yên Bái

 

0293869339

 

32

 

Khánh Hòa

 

0583561515

 

     

 

 

 

 

5. Cục Cảnh sát Đường thủy:

+ Hà Nội: 06942407
+ TP.HCM: 06936662

Điện thoại và địa chỉ trụ sở các đơn vị Cảnh sát đường thủy:

TT

 

Đơn vị

 

Số điện thoại

 

Trực ban, Tham mưu Tổng hợp

 

Số điện thoại Cảnh sát đường thuỷ

 

Địa chỉ trụ sở

 

I

 

Cục Cảnh sát đường thủy

 

069.42407/42404

 

  53 Tương Mai, Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội

 

II

 

Phòng Cảnh sát đường thủy

 

1

 

An Giang

 

076.3831366

 

  Phư­ờng Mỹ Thạnh – TP Long Xuyên

 

2

 

Bạc Liêu

 

0781.3878219

 

  60 Nguyễn Huệ – P3 – TP Bạc Liêu

 

3

 

Bến Tre

 

075.3831095

 

  30 Hùng Vư­ơng – P2 – TP Bến Tre

 

4

 

Bình Định

 

056.3869384

 

  23 Nguyễn Du – TP Quy Nhơn – Bình Định

 

5

 

BR-VT

 

064.3836244

 

  337A Trần Phú – P5 TP Vũng Tàu

 

6

 

Cà Mau

 

0780.3849063

 

  616 Lê Lợi, xóm 3 – P2 – TP Cà Mau

 

7

 

Cần Thơ

 

0710.3882238

 

  9C Trần Phú,F Cái Khế, Q. Ninh Kiều

 

8

 

Đồng Nai

 

061.3832644

 

  Phố Bình D­ương-P Long Bình Tâm- TP Biên Hoà

 

9

 

Đồng Tháp

 

067.3660975

 

  Xã Tân Mỹ – huyện Lấp Vò

 

10

 

Hà Nội

 

04.39397242

 

  Tầng 2, nhà C, số 27 Trần Phú, Hà Đông

 

11

 

Hà Tĩnh

 

039.3888316

 

  Đường Xuân Diệu, TP. Hà Tĩnh

 

12

 

Hải Dương

 

032.3889174

 

  106 Nguyễn L­ưong Bằng – TP Hải Dương

 

13

 

Hải Phòng

 

031.35515387

 

  41 Tam Bạc, Q.Hồng Bàng- Tp Hải Phòng

 

14

 

Hậu Giang

 

0711.3589277

 

  Khu vực 4 – P4 – TP Vị Thanh

 

15

 

Khánh Hoà

 

058.3691428

 

  80 Trần Phú – TP Nha Trang

 

16

 

Kiên Giang

 

077.3862797

 

  34 Lâm Quang Kỵ – TP Rạch Giá

 

17

 

Long An

 

072.3869150

 

  P5- TP Tân An

 

18

 

Nam Định

 

0350.3649689

 

  Phố Hồng Hà 2 P Bến Gót – TP Việt Trì

 

19

 

Nghệ An

 

038.3855232

 

  Khối 15 P Bến Thuỷ – TP Vinh

 

20

 

Phú Thọ

 

0210.3525320

 

  Phố Hồng Hà 2 P Bến Gót – TP Việt Trì

 

21

 

Quảng Ngãi

 

055.3837021

 

  2  xã Nghĩa Chánh – TP Quảng Ngãi

 

22

 

Quảng Ninh

 

033.3655991

 

  Số 1 Bài Thơ – P Bạch Đằng – TP Hạ Long

 

23

 

Sóc Trăng

 

079.3820953

 

  Số 260/19 Kinh Sáng, khóm 4, F8, TP Sóc Trăng

 

24

 

Thái Bình

 

036.3870311

 

  Phố Trần Hư­ng Đạo – P THĐ- Tp Thái Bình

 

25

 

Thanh Hoá

 

037.3669489

 

  Phố Tiền Phong, F Nam Ngạn, TP.Thanh Hóa

 

26

 

Tiền Giang

 

073.3899578

 

  1/1B Nguyễn Huỳnh Đức – P2 TP Mỹ Tho

 

27

 

TP.HCM

 

08.38230110

 

08.38213718 08.38387875

 

  144 Lê Thị Hồng Gấm, F Cầu Ông Lãnh, Q1

 

28

 

Trà Vinh

 

    P. Vĩnh Yên – xã Long Đức – TP Trà Vinh

 

29

 

TT – Huế

 

054.3616495

 

  66 Bùi Thị Xuân – TP Huế.

 

30

 

Vĩnh Long

 

070.3822371

 

  ấp Thanh Mỹ, Long Hồ, TP Vĩnh Long

 

III

 

Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường săt

 

1

 

Bắc Cạn

 

     
2

 

Bắc Giang

 

    Số 7 Xương Giang – TP Bắc Giang

 

3

 

Bắc Ninh

 

0241.3823118

 

   
4

 

Bình Dương

 

    Số 3 Viết Sin – F Hiệp Thành – TX.Thủ Dầu 1

 

5

 

Bình Thuận

 

0918.548.948

 

  Số1, Tôn Đức Thắng, TP Phan Thiết

 

6

 

Đà Nẵng

 

    45 Lý Tự Trọng – Q.Hải Châu

 

7

 

Đắc Lắc

 

050.3869163

 

050.3853598

 

21 Hà Huy tập- TP Buôn Ma Thuật

 

8

 

Điện Biên

 

0230.3825283

 

  F Lam Thanh – TP.ĐBP

 

9

 

Hà Giang

 

    Vĩnh tuy- Bắc Quang- Hà Giang

 

10

 

Hà Nam

 

  0351.3851021

 

Phường Quang Trung, TP.Phủ Lý

 

11

 

Hoà Bình

 

    F Phư­ơng Lâm, TP. Hoà Bình

 

12

 

Hưng Yên

 

0321.3865306

 

0321.3886405

 

Đư­ờng Hải Thư­ợng Lãn Ông – TP H­ưng Yên

 

13

 

Lai Châu

 

    Tổ 10, Đoàn Kết, thị xã Lai Châu

 

14

 

Lào Cai

 

  020.3869198

 

Đư­ờng 1/5, F Nam Cường, TP.Lào Cai

 

15

 

Ninh Bình

 

030.3870385

 

030.3875887

 

đường Yết Kiêu, F Nam Thành, TP.Ninh Bình

 

16

 

Ninh Thuận

 

3838088

 

  Đư­ờng 16/4 – TP Phan Rang

 

17

 

Phú Yên

 

    Xã Hoà An- huyện Phú Hoà

 

18

 

Quảng Bình

 

    541 Lý Thường Kiệt, TP.Đồng Hới

 

19

 

Quảng Nam

 

  0510.3860506

 

41 Trần Quý Cáp – TP Tam Kỳ

 

20

 

Quảng Trị

 

    207 Nguyễn Du – TP Đông Hà

 

21

 

Sơn La

 

022.3870132

 

  53 Tô Hiệu – TP Sơn La

 

22

 

Tây Ninh

 

    Khu phố 1 – P3 TX Tây Ninh

 

23

 

Thái Nguyên

 

0280.3869291

 

  228 Phan Đình Phùng – TP Thái Nguyên

 

24

 

Tuyên Quang

 

027.3829668

 

  Số 1, Trường Chinh, F Phan Thiết,  TP.Tquang

 

25

 

Vĩnh Phúc

 

    624 Mê Linh – Khai Quang – Tp Vĩnh Yên

 

26

 

Yên Bái

 

029.3869338

 

  Tổ 72, Phường Yên Minh, TP.Yên Bái.

 

6. Cục Quản lý, huấn luyện, sử dụng chó nghiệp vụ:

+ Hà Nội: 0435811460
+ TP.HCM: 06936880

 

Mr.Tín (0936.114114 – 0386.114114)