DỊCH VỤ TƯ VẤN THIẾT KẾ XIN THẨM DUYỆT PCCC

tacotek

Theo nghị định số 79/2014/NĐ-CP Điều 15 luật phòng cháy và chữa cháy quy định chặt chẽ các

công trình dự án mới, cải tạo hoặc thay đổi tính chất sử dụng, phải tuân thủ các quy định của tiêu

chuẩn,quy chuẩn kỹ thuật về phòng cháy chữa cháy.

Việc lập dự án, thiết kế các công trình thuộc đối tượng cần thẩm duyệt phòng cháy, chữa cháy

phải do các đơn vị thiết kế có đủ năng lực và tư cách pháp nhân thực hiện

( Trích 79/2014/NĐ-CP Điều 15 luật phòng cháy, chữa cháy)

Với đặc thù nghành phòng cháy, chữa cháy liên quan đến an toàn tính mạng, và pháp luật quy định.

Theo quy định có 22 hạng mục công trình thuộc diện cần được thiết kế, thẩm duyệt về PCCC

(Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 79/2014/NĐ-CP)

trước khi được cơ nghành cấp phép an toàn PCCC trước khi đưa vào hoạt động.

Dịch vụ tư vấn thiết kế – Xin thẩm duyệt PCCC sẽ giải quyết các vấn đề gì?

  • Lên các giải pháp an toàn về PCCC cho công trình theo quy định của luật PCCC
  • Bản thiết kế đúng tiêu chuẩn kỹ thuật về PCCC.
  • Giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác xin thẩm duyệt PCCC

Chi tiết quý khách hàng vui lòng liên hệ để được tư vấn hỗ trợ.Mr.Tín ( 0936.114 114 – 0386.114 114 )