GIỚI THIỆU VỀ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC PCCC&CNCH; BAN HÀNH THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 4744/QĐ-BCA-C66 NGÀY 28/7/2015 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN

tacotek

Giới Thiệu Về Bộ Thủ Tục Hành Chính Trong Lĩnh Vực PCCC&CNCH Ban Hành Theo Quyết Định Số 4744/QĐ-BCA-C66 Ngày 28/7/2015 Của Bộ Trưởng Bộ Công An

Thực hiện chủ trương cải cách hành chính theo hướng minh bạch, công khai, ngày 28/7/2015, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 4744/QĐ-BCA-C66 về việc Ban hành Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an.Đây là bộ thủ tục đầy đủ, toàn diện, chi tiết về các quy trình, hồ sơ, nội dung, thời gian … liên quan đến lĩnh vực PCCC thuộc thẩm quyền của Bộ Công an. Có 2 cấp giải quyết thủ tục, gồm: Cấp Trung ương (Cục Cảnh sát PCCC&CNCH) và cấp tỉnh (Cảnh sát PCCC cấp tỉnh hoặc Phòng Cảnh sát PCCC thuộc Công an cấp tỉnh). Trong đó:

 • Tại Cục Cảnh sát PCCC, có 07 loại thủ tục.
 • Tại cơ quan Cảnh sát PCCC cấp tỉnh, có 09 loại thủ tục.

Giữa 2 cơ quan này, có 06 loại thủ tục trùng nhau (Chỉ khác phân cấp về quy mô, tính chất). Có 01 thủ tục (Về Chứng chỉ hành nghề tư vấn PCCC) chỉ thực hiện tại Cục Cảnh sát PCCC, trong khi có 03 thủ tục (Phê duyệt Phương án chữa cháy; Thông báo cam kết về việc đảm bảo các điều kiện an toàn PCCC đối với cơ sở, phương tiện thuộc diện và Cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ) chỉ thực hiện tại cơ quan Cảnh sát PCCC cấp tỉnh.

– 07 loại thủ tục hành chính về PCCC tại cấp Trung ương gồm:
– 09 loại thủ tục hành chính về PCCC tại cấp tỉnh gồm: 
 • Thủ tục liên quan Giấy chứng nhận huấn luyện Cứu nạn, cứu hộ.
 • Thủ tục liên quan Giấy chứng nhận huấn luyện PCCC.
 • Thủ tục liên quan Giấy xác nhận điều kiện kinh doanh PCCC.
 • Thủ tục liên quan Thẩm duyệt thiết kế về PCCC.
 • Thủ tục liên quan Nghiệm thu về PCCC.
 • Thủ tục liên quan Kiểm định phương tiện PCCC.
 • Thủ tục liên quan Phê duyệt phương án chữa cháy.
 • Thủ tục liên quan Cấp giấy phép vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ.
 • Thủ tục liên quan Cam kết về việc đảm bảo các điều kiện an toàn PCCC đối với cơ sở, phương tiện thuộc diện.

Đây là danh mục thủ tục rất cần thiết đối với các cơ sở, doanh nghiệp. Vì vậy, căn cứ vào tài liệu của Bộ Công an, chúng tôi đã biên soạn lại rất cẩn thận, giữ nguyên nội dung, trình bày lại cho dễ đọc với mong muốn giúp cơ sở, doanh nghiệp tiếp cận, nắm bắt và thực hiện dễ dàng hơn. Rất mong nhận được phản hồi từ các bạn.

Mr.Tín (0936.114114 – 0386.114114)