Category Archives: LUẬT PCCC

PHÂN CẤP THẨM DUYỆT VỀ PCCC GIỮA CÁC CƠ QUAN

tacotek

Theo khoản 5, mục IV Thông tư số 04/2004/TT-BCA của Bộ Công an quy định phân cấp thẩm duyệt về PCCC như sau: – Cục Cảnh sát PCCC thẩm duyệt đối với các dự án đầu tư và thiết kế kỹ thuật công trình quan trọng quốc gia do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, quyết định […]

ĐỐI TƯỢNG NÀO PHẢI MUA BẢO HIỂM CHÁY NỔ BẮT BUỘC

Theo Nghị định 30/2006/NĐ-CP ngày 08/11/2006 của Chính Phủ quy định về chế độ bảo hiểm bắt buộc. Các đối tượng nằm trong danh mục cơ sở có nguy hiểm về cháy nổ bắt buộc phải tham gia bảo hiểm cháy nổ bắt buộc tại các công ty bảo hiểm trên thị trường. Chế tài xử phạt […]

QUY ĐỊNH MỚI VỀ PCCC

tacotek

Văn bản mà bạn nói đến là Nghị định 46/2012/NĐ-CP ban hành ngày 22/5/2012 và có hiệu lực áp dụng từ ngày 15/7/2012. Bạn chú ý là nó không phải thay thế Nghị định 35/2003/NĐ-CP mà chỉ là sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 35/2003/NĐ-CP thôi nhé. Một số điểm sửa đổi, bổ sung […]

QUY ĐỊNH XỬ PHẠT HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

tacotek

  Quy định xử phạt hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy? Theo chương II, Nghị định số 52/2012/NĐ-CP ngày 14/06/2012 Quy định xử phạt hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy: Điều 5. Hành vi vi phạm trong việc ban hành, phổ […]

MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY

MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA LUẬT PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY

Một số nội dung cơ bản của Luật phòng cháy, chữa cháy  1. Nguyên tắc phòng cháy và chữa cháy Theo Điều 4 của Luật Phòng cháy và chữa cháy quy định nguyên tắc phòng cháy và chữa cháy như sau: 1. Huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân tham gia hoạt động phòng […]