Category Archives: NGHỊ ĐỊNH PCCC

QUY ĐINH VỀ ĐIỀU KIỆN AN NINH, TRÂT TỰ ĐỐI VỚI MỘT SỐ NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN SỐ 08 /2001/NĐ-CP

tacopump

Ký hiệu văn bản 08 /2001/NĐ-CP Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Ngày hết hiệu lực Tóm tắt Quy đinh về điều kiện an ninh, trât tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện Loại văn bản Thông tư Cơ quan ban hành Chính phủ Người ký Tập tin đính […]

HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐINH SỐ 35/2003/NĐ-CP NGÀY 04-4-2003

tacotek

Ký hiệu văn bản 04/2004/TT-BCA Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Ngày hết hiệu lực Tóm tắt Hướng dẫn thi hành nghị đinh số 35/2003/NĐ-CP ngày 04-4-2003 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy Loại văn bản Thông tư Cơ quan ban […]

NGHỊ ĐINH QUY ĐINH CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM CHÁY, NỔ BẮT BUỘC SỐ 130/2006/NĐ-CP

tacotek

Ký hiệu văn bản 130/2006/NĐ-CP Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Ngày hết hiệu lực Tóm tắt Nghị đinh quy đinh chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc Loại văn bản Nghị định Cơ quan ban hành Chính phủ Người ký Tập tin đính kèm Số Tiêu đề Mô tả Kích thước Số […]

NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 34/2010/ NĐ – CP NGÀY 02 THÁNG 4 NĂM 2010

tacotek

Ký hiệu văn bản Số 33/2011/NĐ – CP Ngày ban hành Ngày có hiệu lực Ngày hết hiệu lực Tóm tắt Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2010/ NĐ – CP ngày 02 tháng 4 năm 2010 của Chính Phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính […]

NGHỊ ĐỊNH SỐ 35/2003/NĐ-CP NGÀY 04 – 4 – 2003 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

tacotek

NGHỊ ĐỊNH SỐ 35/2003/NĐ-CP NGÀY 04 – 4 – 2003 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng […]

NGHỊ ĐỊNH SỐ 52/2012/NĐ-CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VPHC TRONG LĨNH VỰC PCCC

NGHỊ ĐỊNH SỐ 52/2012/NĐ-CP QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VPHC TRONG LĨNH VỰC PCCC

Ngày 14 tháng 6 năm 2012 Thủ tướng Chính Phủ đã ban hành Nghị định số 52/2012/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy thay thế Nghị định số 123/2005/NĐ-CP ngày 5 tháng 10 năm 2005. Theo đó, Nghị định đã quy định cụ thể, từng […]

NGHỊ ĐỊNH SỐ 46/2012/NĐ-CP CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*  Nghị định số 46/2012/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2006 quy định chế độ bảo […]

NGHỊ ĐỊNH SỐ 79/2014/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

tacotek

Nghị định số 79/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy Tệp đính kèm:ND-79.signed.pdf (3597709 Byte) Mr.Tín (0936.114114 – 0386.114114)

NGHỊ ĐỊNH PCCC

NGHỊ ĐỊNH PCCC

Nghị định PCCC    STT Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu 1 136/2020/NĐ-CP 2021 Phụ lục Nghị Định Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy 1 136/2020/NĐ-CP 24/11/2020 […]

NGHỊ ĐỊNH 136/2020/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH 136/2020/NĐ-CP

  NGHỊ ĐỊNH 136/2020/NĐ-CP (HIỆU LỰC TỪ 10/1/2021) QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – […]