NGHỊ ĐỊNH SỐ 79/2014/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

tacotek

Nghị định số 79/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy

Tệp đính kèm:ND-79.signed.pdf (3597709 Byte)
Mr.Tín (0936.114114 – 0386.114114)