QUY ĐINH VỀ ĐIỀU KIỆN AN NINH, TRÂT TỰ ĐỐI VỚI MỘT SỐ NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN SỐ 08 /2001/NĐ-CP

tacopump
Ký hiệu văn bản 08 /2001/NĐ-CP
Ngày ban hành
Ngày có hiệu lực
Ngày hết hiệu lực
Tóm tắt Quy đinh về điều kiện an ninh, trât tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện
Loại văn bản Thông tư
Cơ quan ban hành Chính phủ
Người ký
Tập tin đính kèm
Số Tiêu đề Mô tả Kích thước Số lần tải về
1. Quy đinh về điều kiện an ninh, trât tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện 21,8 kb 438

 

Mr.Tín (0936.114114 – 0386.114114)