THỜI GIAN TỪ KHI NỘP ĐỦ HỒ SƠ HỢP LỆ ĐỀ NGHỊ THẨM DUYỆT THIẾT KẾ VỀ PCCC CÔNG TRÌNH ĐẾN KHI NHẬN KẾT QUẢ

tacotek

Thời gian từ khi nộp đủ hồ sơ hợp lệ đề nghị thẩm duyệt thiết kế về PCCC

công trình đến khi nhận kết quả:

Căn cứ tại khoản 5 điều 15 Nghị định 79/2014/NĐ-CP ngày 31/07/2014 quy định như sau :

Thời hạn thẩm duyệt thiết kế về PCCC được tính kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cụ thể:

a) Dự án thiết kế quy hoạch: Không quá 10 ngày làm việc.

b) Chấp thuận địa điểm xây dựng công trình: Không quá 05 ngày làm việc.

c) Thiết kế cơ sở: Không quá 10 ngày làm việc đối với dự án nhóm A; không quá 05 ngày làm việc đối với dự án nhóm B và C.

d) Thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công: Không quá 15 ngày làm việc đối với dự án, công trình nhóm A;

không quá 10 ngày làm việc đối với dự án, công trình nhóm B và C.

Phân nhóm dự án, công trình các nhóm A, B, C nêu trên được thực hiện theo quy định của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

đ) Thiết kế kỹ thuật phương tiện giao thông cơ giới có yêu cầu đặc biệt về bảo đảm an toàn PCCC: Không quá 10 ngày làm việc.

Chi tiết quý khách hàng vui lòng liên hệ để được tư vấn hỗ trợ.Mr.Tín ( 0936.114 114 – 0386.114 114 )