TƯ VẤN XIN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỀ PCCC

Tư vấn xin giấy chứng nhận đủ điều kiện về PCCC

 

 

 

 

 

 

PCCC Tân Viên tư vấn các vấn đề liên quan:

Các cơ sở thuộc diện phải có giấy chứng nhận đủ điều kiện về PCCC trước khi đưa vào hoạt động

Cơ sở pháp lý:

PCCC Tân Viên  đảm nhận thực hiện công việc theo ủy quyền hoàn thiện hồ sơ cho quý khách hang bao gồm:

 

Mr.Tín (0936.114114 – 0386.114114)